Dnevna odškodnina

Dnevna odškodnina je odškodnina za poškodbo, ki je nastala kot posledica nezgode in se po polici nezgodnega zavarovanja v primeru nezgode izplača za vsak dan nesposobnosti za delo, torej za čas aktivnega zdravljenja. Aktivno zdravljenje pomeni, da tedensko vsaj dvakrat … Preberite več

Poškodbe in izplačila iz nezgodnega zavarovanja

Ker so police nezgodnega zavarovanja med seboj različne, so različna tudi izplačila v primeru poškodbe. Najpogosteje je oškodovanec upravičen do izplačila dnevne odškodnine za čas aktivnega zdravljenja.  

Nezgode v vsakdanjem življenju

Nezgoda je vsak nenaden, od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje v glavnem od zunaj in naglo na zavarovančevo telo in ima za posledico njegovo smrt, popolno ali delno invalidnost, prehodno nesposobnost za delo ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško … Preberite več

Blagovna znamka poraVnava™ – strokovna pomoč do pravične denarne odškodnine

Naše podjetje se ukvarja tudi z uveljavljanjem zavarovalnin iz polic nezgodnega zavarovanja. Splošno velja, da je iz večine polic nezgodnega zavarovanja možno uveljavljati dnevno odškodnino za vsak dan nesposobnosti za delo ter odškodnino za določen procent invalidnosti, ki bi morebiti … Preberite več

Nezgoda in vrste nezgodnih zavarovanj

Ločimo več vrst nezgodnih zavarovanj. Pri individualnem nezgodnem zavarovanju se je možno zavarovati po lastnih željah ter prilagoditi polico nezgodnega zavarovanja svojim željam in potrebam. Tako je po navadi s polico krita nezgoda na delovnem mestu, nezgoda v prostem času, … Preberite več